Missie & visie

We stellen het logistieke project open voor andere sectoren en doelgroepen om een optimale logistieke flow te waarborgen.

Daarom is het belangrijk dat het consortium haar missie en visie duidelijk stelt t.a.v. bedrijven en organisaties, Stad Gent en De Vlaamse Waterweg en andere stakeholders.

Missie

De verkeerscongestie, invoering van Lage EmissieZones, circulatieplannen, stadsinbreiding, tijdssloten voor transport in en uit de stad, gebrek aan parkeerplaatsen… nopen alle leveranciers, producenten en handelaren om op zoek te gaan naar alternatieven om hun goederen in en uit de stad te brengen.

Als consortium werken de individuele leden aan hun eigen doelstelling, maar samen proberen we een logistiek platform en een distributiecentrum en –hubs uit te bouwen dat op een duurzame manier de eindklanten van de leden van het consortium zal beleveren.

Door het inbrengen van ervaring en know how van de handelaars in bouwmaterialen en de andere partners uit andere sectoren in een consortium zullen de basiswaarden en know how van de individuele leden worden versterkt.

Visie

We dragen de boodschap uit om mee te bouwen aan een milieuvriendelijk en technisch efficiënt logistiek systeem om de Gentse bedrijven en klanten te beleveren vanuit een nieuw op te richten stadsdistributiecentrum, waarbij onze waarden van neutraliteit, collegialiteit, just in time, professionaliteit en correctheid worden gevolgd.

Daar waar mogelijk zetten we in op de 17 universele doelstellingen die door de UN zijn geformuleerd.

We streven ernaar in elk proces en logistieke flow maximaal in te zetten op CO2Neutraal. Daartoe wordt er dan ook gewerkt, daar waar mogelijk, met een elektrische aandrijving van de boten die worden ingezet door UWL in de regio van Gent. De stroom, nodig voor de batterypacks voor aandrijving van de elektrische motoren wordt geproduceerd door een zonnepanelenpark van 8.000 m² van 1 van de leden van het consortium.