Een open samenwerkingsmodel voor iedereen

Het consortium staat open voor alle bedrijven en organisaties die willen gebruik maken van de diensten van het platform Urban Waterway Logistics. Vandaar dat de werking is ondergebracht in een vzw.

Taken

Urban Waterway Logistics wil zich toeleggen op de volgende taken:

  • Organiseren van stadsdistributie voor alle mogelijke toepassingen ism met een werkingsmodel uit de sociale economie
  • Studie van de mogelijkheden om modal shift uit te voeren in diverse sectoren, datagathering, analyse van behoeftes en aanbod….
  • Het inbrengen van gegevens en leermodellen uit andere steden (Parijs, London, Utrecht….) waar dergelijke systemen bestaan en te downsizen naar een werkbaar Vlaams model.
  • Interpretatie van deze gegevens, advies aan stad en hogere overheden van de behoeften en noodwendigheden, pijnpunten… om enerzijds een modal shift naar de binnenvaart te realiseren en anderzijds een efficiënt werkbaar model voor stadslogistiek uit te werken.
  • Samenbrengen van vraag en aanbod op de markt van logistiek uit verschillende sectoren om de modal shift naar de binnenvaart te realiseren als onderdeel van de logistieke keten.
  • Uitbating van multimodale terminals en hubs in en rond de stad.
  • Uitwerken van een supply chain management system waarbij elk artikel kan worden gevolgd (track & trace), kosten worden doorgerekend van en naar partijen….

In diverse projecten heb ik de stad Gent met zijn fijnmazig waternetwerk als testgebied opgenomen om vb de eerste emissievrije elektrisch aangedreven “urban boat” te testen, de eerste op waterstof aangedreven boot te ontwikkelen, onderzoek naar autonoom varen te doen, uittesten van autonoom varen met verschillende schepen in een “melkronde”, …

We werken met het consortium en andere stakeholders vooral op de praktische uitwerking rond regionale aanvoer van (bouw)materialen en stadsdistributie via de waterweg en aan het vervolgverhaal met studies en onderzoek.

Early Adopters

Gezien de belangrijkheid van het project en de grote impact van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid op de bouwsector in de regio Gent is, na grondig overleg, een samenwerking ontstaan tussen de belangrijkste handelaars in bouwmaterialen in de regio van de stad Gent onder de vorm van een consortium.

Deze early adaptors engageren zich in het kader van dit project. Dit zijn complementaire spelers op dezelfde Gentse bouwmarkt die elkaar sinds 3 generaties kennen en nu gaan samenwerken.

Door de duurzame CO2-neutrale aanpak, hebben we ondersteuning van vele bedrijven en organisaties : FEMA (Federatie van 199 handelaren in bouwmaterialen), Opleidingscentrum voor Hout en Bouw vzw, Zero Emission Solutions bvba, brouwerijen, bierlaveranciers, producenten van bouwmaterialen, …

Historiek

Sinds enkele jaren zijn we als groep bedrijven bezig met de voorbereiding van de organisatie van bouwlogistiek over het water in Gent. Stelselmatig zijn er, door voortschrijdend inzicht, nieuwe wendingen gekomen in dit verhaal om uit te groeien tot een sterk consortium dat openstaat voor alle sectoren en bedrijven om watergebonden transport van goederen in Gent te kunnen uitbouwen.

Naar aanleiding van de verkeerscongestie, de invoering van Lage Emissiezones, het circulatieplan, stadsinbreiding, tijdssloten voor transport in en uit de stad, gebrek aan parkeerplaatsen… hebben de van oudsher in Gent gevestigde handelaren in bouwstoffen begin 2017 een overleg gehad om na te gaan hoe zij daar als bedrijf het best mee omgaan om dezelfde servicegraad te geven aan de klanten.

Onder impuls van Peter Geirnaert is dat overleg uitgegroeid tot een vaste structuur met deze handelaren in bouwstoffen. Door in te stappen in een Europees project, is de mogelijkheid er gekomen om een dedicated schip voor stadsdistributie te ontwikkelen op maat van de stad Gent.

Om de stadsdistributie via de waterweg te organiseren wordt gewerkt met een hands-on aanpak en zijn er diverse werkgroepen voorgesteld om gaandeweg de problemen die zich stellen te kunnen analyseren en een antwoord daarop te bieden.

Deze planmatige aanpak zou moeten resulteren in een gedragen uitgewerkt stappenplan om de modal shift naar de waterweg te integreren in het stadsbeeld van Gent.